Omwille van de Covid-Pandemie hebben wij onze geplande concerten moeten annuleren.  Zodra een nieuw concert kan gepland worden zullen wij het niet nalaten dit te vermelden op deze pagina.

Deze foto van het Amici Vocaal Ensemble XL is genomen tijdens het concert Johannes Passie in 2018 in de kerk van den Driehoek te Brasschaat.  Dirigent Hans Wils heeft ondertussen de dirigeerstok ook doorgegeven aan Simon De Paepe.

Concerten